Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

TPM – Totálne Produktívna Údržba

ponukafiremné vzdelávanietotálne produktívna údržba

Školenie TPM – Totálne Produktívna Údržba je určené pre manažérov výroby, majstrov, teamleadrov a technikov. Účastníci sa na praktických príkladoch oboznámia s hlavnými zásadami TPM – Total Productive Maintenance.

TPM – Totálne Produktívna Údržba je metóda, ktorej cieľom je maximalizácia efektívnosti výrobných strojov a zariadení. Dôraz kladie na elimináciu všetkých plytvaní a strát, čím dochádza k znižovaniu nákladov na údržbu. Orientuje na zapojenie všetkých pracovníkov v dielni do aktivít, ktoré smerujú k minimalizácii prestojov zariadení, minimalizácii nehôd a nepodarkov. Ide o prekonanie tradičného delenia ľudí na „pracovníkov, ktorí pracujú na danom stroji“ a pracovníkov, ktorí ho opravujú“. Systém je založený na princípe včasnej detekcie abnormalít stroja a ich odbornom odstraňovaní.

  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
  • Cena: dohodou
  • Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy