Digitálna gramotnosť pre firemných zákazníkov

ponukakurzy digitálnych zručnostídigitálna gramotnosť pre firemných zákazníkov

Administratíva s MS Office – začiatočníci

Microsoft Excel: Úvod do práce s Excelom, Práca s hárkami a súbormi, Klávesové skratky, Zlučovanie buniek, Tvorba tabuliek, Základné formátovanie buniek, Jednoduché matematické vzorce, Štatistické vzorce – SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, Kopírovanie vzorcov, Adresovanie buniek, Grafy, Microsoft Word: Práca s textom, Formátovanie, Tabulátory, Tabuľky, Štýly, Vkladanie objektov a odkazov, Nástroje na kontrolu rozloženia, Pokročilá tlač, Zabezpečenie Word dokumentu, Revidovanie dokumentu , Tvorba rozsiahlych dokumentov, Úvod do hromadnej korešpondencie, Tvorenie obálok a štítkov, Tvorenie listov a e-mailu, Úvod do tvorenia šablón, Elektronické formuláre, Microsoft Powerpoint: Tvorba prezentácií, Vkladanie nových snímok, Formátovanie snímok, Úprava prezentácie, Spustenie prezentácie, Tlač prezentácie

Vzdelávacia aktivita: 27 vyučovacích hodín
Cena: 540 € s DPH za kompletný kurz
Osvedčenie: absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní
Kontakt: Liptov: 0948 750 077, Poprad: 0902 930 233

PrihláškaRezervácia

Administratíva s MS Office – pokročilí

Microsoft Excel: Filtrovanie a práca s obsiahlymi tabuľkami, Vkladanie obrázkov a tvarov, Nastavenia parametrov pre tlač, Pokročilý filter a jeho funkcie, Overovanie údajov – zoznam, Pokročilé formátovanie, Relatívne a absolútne adresovanie, Funkcie [možnosť prispôsobenia podľa náplne práce] (ROUND, ROUNDUP, CEILING, FLOOR, SUBTOTAL, IF, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNTIFS, FIND, TRIM…), Kontingenčné tabuľky a grafy, Microsoft Word: Nástroje na kontrolu rozloženia, Pokročilá tlač, Zabezpečenie Word dokumentu, Revidovanie dokumentu, Tvorba rozsiahlych dokumentov, Úvod do hromadnej korešpondencie, Tvorenie obálok a štítkov, Tvorenie listov a e-mailu, Úvod do tvorenia šablón, Elektronické formuláre, Microsoft Powerpoint: Tvorba prezentácií, Vkladanie nových snímok, Formátovanie snímok, Úprava prezentácie, Spustenie prezentácie, Tlač prezentácie

Vzdelávacia aktivita: 21 vyučovacích hodín
Cena: 420 € s DPH za kompletný kurz
Osvedčenie: absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní
Kontakt: Liptov: 0948 750 077, Poprad: 0902 930 233

PrihláškaRezervácia

Excelujeme s Excelom I.

Úvod do práce s Excelom, Práca s hárkami a súbormi, Klávesové skratky, Zlučovanie buniek, Tvorba tabuliek, Základné formátovanie buniek, Jednoduché matematické vzorce, Štatistické vzorce – SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, Kopírovanie vzorcov, Adresovanie buniek, Grafy

Vzdelávacia aktivita: 15 vyučovacích hodín
Cena: 300 € s DPH za kompletný kurz
Osvedčenie: absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní
Kontakt: Liptov: 0948 750 077, Poprad: 0902 930 233

PrihláškaRezervácia

Excelujeme s Excelom II.

Filtrovanie a práca s obsiahlymi tabuľkami, Vkladanie obrázkov a tvarov, Nastavenia parametrov pre tlač, Pokročilý filter a jeho funkcie, Overovanie údajov – zoznam, Pokročilé formátovanie, Relatívne a absolútne adresovanie, Funkcie [možnosť prispôsobenia podľa náplne práce] (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CEILING, FLOOR, MROUND, SUBTOTAL, COUNTBLANK, IF, IFERROR, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, MAXIF, MINIF, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, VLOOKUP, HLOOKUP, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND, TRIM), Kontingenčné tabuľky a grafy

Vzdelávacia aktivita: 12 vyučovacích hodín
Cena: 240 € s DPH za kompletný kurz
Osvedčenie: absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní
Kontakt: Liptov: 0948 750 077, Poprad: 0902 930 233

PrihláškaRezervácia

Kurz Power BI

Úvod do Power BI, Vysvetlenie a delenie doplnkov v Power BI, Práca s dátami, Práca s dátovým modelom, Práca s reportami, Inštalácia Power BI, Import a úprava dát, Import dát, Hromadný import dát (súbory .xlsx, .csv, .txt), Úprava údajov, Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov, Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom dátového modelu, Pridanie údajov do dátového modelu, Tvorba dátového modelu, Prepojenie tabuliek v dátovom modeli, Výpočty v Power BI, Úvod do jazyk DAX, Syntax jazyka, Základné DAX funkcie a ukážka vybraných ďalších funkcií, Praktická ukážka výpočtov prostredníctvom výpočtového stĺpca a miery, vysvetlenie si rozdielov, Vizualizácie údajov v prostredí Power BI prostredníctvom rôznych druhov reportov, Generovanie reportu v podobe kontingenčnej tabuľky, Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI), Vizuálne hodnotenie dosahovaných cieľov voči aktuálnym hodnotám, Úprava a odstránenie kľúčových ukazovateľov výkonu, Zdieľanie Power BI

Vzdelávacia aktivita: 16 vyučovacích hodín
Cena: 580 € s DPH za kompletný kurz
Osvedčenie: absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní
Kontakt: Liptov: 0948 750 077, Poprad: 0902 930 233

PrihláškaRezervácia

Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihláškuKontakt