Vyučuje sa v Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Manikér / Manikérka

ponukarekvalifikačné kurzymanikér / manikérka

Záujemca si osvojí teoretické vedomosti, nabrie praktické znalosti z oblasti starostlivosti o ruky, poradenstva, nechtových a kožných chorôb. Získa kvalifikáciu a osvedčenie akreditovaného kurzu MŠVVaŠ SR – Manikér / manikérka. Na základe osvedčenia je možné otvoriť si živnosť.


Obsahová náplň kurzu manikér / manikérka – 3 moduly:

Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty:

Absolvent vzdelávacieho programu si behom 120 vyučovacích hodín osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, vedomosti o kožných chorobách a chorobách nechtov. Dokáže klientovi poradiť v oblasti starostlivosti o ruky, má vedomosti o hygiene a vie zaistiť bezpečnosť pri práci. Ovláda základné ekonomické pojmy, pozná právne formy podnikania. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.

Nechtová modelácia UV gélom:

Absolvent vzdelávacieho programu si behom 82 vyučovacích hodín osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, základy teórie pestovania rúk a nechtov, praktické úkony pri vykonávaní manikúry, činnosti a postupy pri modelovaní nechtov gélovou technikou, moderné postupy v nechtovom dizajne, zaobchádzanie s manikérskymi nástrojmi. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.

Nechtová modelácia akrylom:

Absolvent vzdelávacieho programu si behom 82 vyučovacích hodín osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, základy teórie pestovania rúk a nechtov, praktické úkony pri vykonávaní manikúry, činnosti a postupy pri modelovaní nechtov akrylovou technikou, moderné postupy v nechtovom dizajne, zaobchádzanie s manikérskymi nástrojmi. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.

Vzdelávacia aktivita: podľa zvoleného modulu – 120, 82, 82 vyučovacích hodín
Cena: 852 € s DPH za kompletný kurz – všetky 3 moduly (možnosť preplatenia cez REPAS, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu do 30% v závislosti od počtu platiacich účastníkov)
Osvedčenie: Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Kurz je rekvalifikácia: ÁNONajbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy