Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Mediátor

ponukarekvalifikačné kurzymediátor

! Akreditovaný rekvalifikačný kurz Mediátor momentálne neponúkame.

Absolvent akreditovaného rekvalifikačného kurzu Mediátor získa odborné vedomosti, zručnosti a kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.

Obsahová náplň kurzu mediátor
  1. Základy právneho poriadku – 25 h teória + 25 h prax
  2. Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora – 25 h teória + 25 h prax
  3. Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov – 25 h teória + 25 h prax
  4. Vedenie procesu mediácie, príprava dohôd – 25 h teória + 25 h prax

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Podmienky prijatia: minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

  • Vzdelávacia aktivita: 200 vyučovacích hodín
  • Cena: 1 200 € za kompletný kurz (možnosť preplatenia cez REPAS, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu do 30% v závislosti od počtu platiacich účastníkov)
  • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
  • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy