Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Nemčina pre malých i veľkých školákov

ponukajazykové kurzynemčina pre malých i veľkých školákov

Nemčina pre deti
Nemčina pre malých školákov

U Vášho dieťaťa rozvinieme slovnú zásobu, jednoduché vetné konštrukcie a povzbudíme ho k aktívnemu jazykovému prejavu. Kurz je plný čarovných príbehov, piesní, riekaniek, hier, dramatizácie a ďalších tvorivých aktivít. Deti sú podľa veku a skúsenosti s nemčinou zaraďované do jedného z 3 vedomostných stupňov.

Nezáväzná rezervácia

Nemčina pre deti
Nemčina pre veľkých školákov

Pomocou pútavých príbehov, zaujímavých článkov, piesní a množstva tvorivých aktivít postupne a rovnomerne rozvíjame u detí všetky jazykové kompetencie / ústny prejav, písomný prejav, počúvanie a čítanie s porozumením, povzbudzujeme deti k aktívnemu zapájaniu sa do procesu učenia sa. Deti sú zaraďované do jedného zo 4 vedomostných stupňov na základe vstupného testu a rozhovoru.

Nezáväzná rezervácia

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy