Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska

ponukarekvalifikačné kurzyodborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska

! Akreditované rekvalifikačné kurzy Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby / krematória momentálne neponúkame.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska je poskytnúť komplex odborných poznatkov a príslušných zručností nevyhnutných k potrebnému profesionálnemu prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby.

Cieľová skupina:

Prevádzkovatelia pohrebiska / pohrebnej služby v rámci živnosti, ktorí budú prevádzkovať pohrebné služby v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Obsahová náplň kurzu: 

Absolvent vzdelávacieho programu Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska – „Pohrebisko / Pohrebná služba“ získa odborné poznatky a zručnosti potrebné k prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby v zmysle zákona 131/2010. Nadobudnuté vedomosti súvisia s technickým, prevádzkovým vybavením pohrebiska / pohrebnej služby, s postupmi pri preprave, pochovávaní, dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, predpisov BOZP pri realizácii činností pohrebiska / pohrebnej služby, či legislatívy a predpisov prevádzkovania pohrebiska / pohrebnej služby, psychologických aspektov rokovania a komunikácie s pozostalými.

Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý!

 • Cena a vzdelávacia aktivita:
  • Prevádzkovanie pohrebiska: 270 €, 60 vyučovacích hodín, samoplatci – možná zľava do 30%
  • Prevádzkovanie pohrebnej služby: 320 €, 70 vyučovacích hodín, možná zľava do 30%
  • Prevádzkovanie krematória: 320 €, 60 vyučovacích hodín
  • ZĽAVA: cena pri zakúpení balíka prevádzkovanie pohrebiska a prevádzkovanie pohrebnej služby: 550 € s DPH
 • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
 • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

2023

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy