Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Personálny management

Školenie je určené pre personalistov, manažérov podnikov a líniový management. Účastníci sa zoznámia s personálnym manažmentom ako súborom špecifických foriem, metód a nástrojov podpory firemných procesov spojených s manažmentom ľudských zdrojov.

Program:

 • Formovanie personálnej stratégie organizácie
 • Ciele v oblasti ľudských zdrojov
 • Výber a distribúcia ľudských zdrojov
 • Personálne projekty, personálne audity, optimalizácia vnútorného fungovania organizácie
 • Vypracovanie návrhov na zvýšenie produktivity práce a efektivitu práce organizačných jednotiek
 • Definovanie vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom v súlade s pracovným právom
 • Systémy odmeňovania, motivácie, riadenia podľa cieľov a hodnotenia zamestnancov
 • Plánovanie kariéry, vzdelávanie, osobný a odborný rozvoj, koučovanie
 • Programy starostlivosti o zamestnancov, ochrany osobných údajov, bezpečnosti a ochrany zdravia, podpora pri ukončovaní pracovných vzťahov, outplacement

Termín: podľa záujmu klientov
Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
Cena: dohodou
Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy