Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Príprava na maturitu

ponukajazykové kurzypríprava na maturitu

Obľúbený kurz Príprava na maturitu, ktorý svojim obsahom nadväzuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na strednej škole. Pripravuje študentov na zvládnutie písomnej a ústnej časti.

V prípade, že sa maturant z rôznych dôvodov nemôže zúčastniť skupinovej výučby, je možné absolvovať túto prípravu individuálne

Nezáväzná rezervácia

Najbližší termín:

podľa dohody

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy