Vyučuje sa v Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Príprava na maturitu

ponukajazykové kurzypríprava na maturitu

Obľúbený kurz Príprava na maturitu, ktorý svojim obsahom nadväzuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na strednej škole. Pripravuje študentov na zvládnutie písomnej a ústnej časti.

V prípade, že sa maturant z rôznych dôvodov nemôže zúčastniť skupinovej výučby, je možné absolvovať túto prípravu individuálneVzdelávacia aktivita: 2×2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Jazyk: angličtina, nemčina
Určený pre: mládež
Spôsob výučby: prezenčne / online, skupinovo / individuálne


Najbližší termín:

podľa dohody

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy