Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

Príprava na maturitu

ponukajazykové kurzypríprava na maturitu

Obľúbený kurz Príprava na maturitu, ktorý svojim obsahom nadväzuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na strednej škole. Pripravuje študentov na zvládnutie písomnej a ústnej časti.

V prípade, že sa maturant z rôznych dôvodov nemôže zúčastniť skupinovej výučby, je možné absolvovať túto prípravu individuálne

Nezáväzná rezervácia

  • Jazyk: angličtina, nemčina
  • Spôsob výučby: prezenčne, online, skupinovo, individuálne
  • Určený pre: mládež
  • Vzdelávacia aktivita: 10 x 60 minút
  • Cena: 14€ / hodinu ak je 1 študent; 8€ ak sú 2 študenti, 6€ ak sú 3 študenti
  • Prihláška: Prihlášku je potrebné vyplniť, podpísať, preskenovať alebo odfotiť a odoslať na jazyky.lm@gmail.com
Najbližší termín:

podľa dohody

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy