Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Projektové riadenie

Projektové riadenie je školenie určené pre personalistov, manažérov podnikov, technikov, projektových manažérov a líniový manažment.

Účastníci nášho školenia sa zoznámia s metódami a nástrojmi koordinácie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov počas životného cyklu projektu. Účastníci sa na praktických prípadových štúdiách naučia ako pripraviť, viesť a vyhodnotiť projekt, analyzovať možné riziká, zostaviť projektový tím, časový plán a rozpočet projektu.

Program nášho školenia Projektové riadenie:

  • Čo je to projekt? Ako sa líši od úlohy? Rola a úlohy manažéra projektu, sponzora a členov projektového tímu
  • Techniky plánovania projektu
  • Dekompozícia problémov, ktoré má projekt riešiť
  • Rozpad hlavných úloh, zostavenie časového harmonogramu
  • Analýza rizík a ich ošetrenie
  • Rozpočet a kapacity projektu
  • Vyhodnotenie projektu – „Post mortem“ analýza

Termín: podľa záujmu klientov
Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
Cena: dohodou
Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy