Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Projektové riadenie

ponukafiremné vzdelávanieprojektové riadenie

Projektové riadenie je školenie určené pre personalistov, manažérov podnikov, technikov, projektových manažérov a líniový manažment.

Účastníci nášho školenia sa zoznámia s metódami a nástrojmi koordinácie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov počas životného cyklu projektu. Účastníci sa na praktických prípadových štúdiách naučia ako pripraviť, viesť a vyhodnotiť projekt, analyzovať možné riziká, zostaviť projektový tím, časový plán a rozpočet projektu.

Program školenia Projektové riadenie:
 • Čo je to projekt? Ako sa líši od úlohy? Rola a úlohy manažéra projektu, sponzora a členov projekt. tímu
 • Techniky plánovania projektu
 • Dekompozícia problémov, ktoré má projekt riešiť
 • Rozpad hlavných úloh, zostavenie časového harmonogramu
 • Analýza rizík a ich ošetrenie
 • Rozpočet a kapacity projektu
 • Vyhodnotenie projektu – „Post mortem“ analýza
 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
 • Cena: dohodou
 • Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy