Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Riešenie problémov

ponukafiremné vzdelávanieriešenie problémov

Riešenie problémov je školenie určené pre manažérov, majstrov, teamleadrov a technikov. Cieľom školenia je zoznámiť sa s metódou TPM – Total Productive Maintenance. Účastníci sa naučia na praktických prípadových štúdiách použiť nástroje systematického tímového riešenia problému, vylúčiť postup „pokus – omyl“, pochopiť súčasný stav, hľadať koreňové príčiny vzniku problému a nájsť spôsob, ako problém vyriešiť.

Totálne produktívna údržba sa orientuje na zapojenie všetkých pracovníkov v dielni do aktivít, ktoré smerujú k minimalizácii prestojov zariadení, minimalizácii nehôd a nepodarkov. Ide o prekonanie tradičného delenia ľudí na „pracovníkov, ktorí pracujú na danom stroji“ a pracovníkov, ktorí ho opravujú“. Systém je založený na princípe včasnej detekcie abnormalít stroja a ich odbornom odstraňovaní.

  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
  • Cena: dohodou
  • Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy