Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Slovenčina pre cudzincov

ponukajazykové kurzyslovenčina pre cudzincov

Konverzačný kurz slovenčiny pre cudzincov

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u klienta v komunikácii. Klient si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na široký okruh tém z každodenného a pracovného života. Kurz sa môže zamerať na témy vybrané klientom.

Štandard kurz slovenčiny pre cudzincov

Kurz všeobecnej jazykovej prípravy pre začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých. Kurz vyvážene rozvíja všetky jazykové zručnosti – rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie.

Nezáväzná rezervácia

Najbližší termín:

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy