Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

ECDL Base

ponukaKurzy digitálnych zručnostíECDLECDL base

Moduly v skupine Base

Moduly zaradené do skupiny Base pracujú s kľúčovými digitálnymi znalosťami a zručnosťami, ktoré sú potrebné pre všeobecnú digitálnu gramotnosť. Všetky vyžadované znalosti a zručnosti sú prenositeľné. Tieto moduly sú z hľadiska bežného používateľa PC mierne náročné. Sú vhodné pre širokú verejnosť, základné školy, stredné školy, pre realizáciu štátnej podpory v oblasti zamestnanosti.

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly skupiny Base

(Čo sa naučíte v konkrétnom module a čo sa bude požadovať na skúške)

ECDL Base
Práca s počítačom a správa súborov / Základy práce s počítačom

(sylabus: Computer Essentials, version 1.0), :M2 (min. 30hod)

Modul je zameraný na znalosti a práce s operačným systémom, správu súborov, prácu s počítačovou sieťou a externými zariadeniami. Je to čiastočne praktický a čiastočne teoretický modul. Je to jeden zo vstupných modulov s náročnosťou primeranou pre svet práce, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať: vedieť čo je IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, poznať typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača, prácu s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému, vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač, poznať súbory a priečinky, ich filozofiu, tvorbu štruktúry a prácu s nimi, správu súborov, kompresiu a obnovu súborov, kľúčové pojmy z počítačových sietí, princípy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér, ochranu zdravia a životného prostredia.

Vstupné vedomosti: nevyžadujú sa

RezerváciaPrihláška

ECDL Base
Spracovanie textu

(sylabus: Word Processing, version 6.0), :M3 (min.30hod)

Modul spracovanie textu je zameraný na používanie textového editora na tvorbu a úpravu textových dokumentov pre každodennú potrebu. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať: spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení,vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne, vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu), formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu, formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis, tvorbu tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi, vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia, prípravu dokumentov pre tlač, transformáciu dokumentov do iného prostredia.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2

RezerváciaPrihláška

ECDL Base
Tabuľkový kalkulátor

(sylabus: Spreadsheets, version 6.0), :M4 (min.30 hod.)

Modul Tabuľkový kalkulátor je zameraný na zvládnutie princípov práce s výpočtovými tabuľkami a na využívanie takýchto tabuliek v každodennej praxi. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať: spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení, vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne, vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky, využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky, formátovanie obsahu buniek – čísel, textu, formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty, vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky, prípravu dokumentov pre tlač, transformáciu dokumentov do iného prostredia.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2.

RezerváciaPrihláška

ECDL Base
Základy práce online

(sylabus: Online Essentials, version 1.0). :M7 (min.3 hod.)

Modul Práca online je zameraný na prácu s internetom, pracovnú komunikáciu elektronickou poštou, minimálne zásady bezpečnej komunikácie v online priestore. Je to čiastočne praktický a čiastočne teoretický modul. Je to jeden zo vstupných modulov s náročnosťou primeranou pre svet práce, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať: kľúčové pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úpravu základných nastavení, tvorbu záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu, vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov, kľúčové pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta, elekronické správy: nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami, organizovanie elektronických správ, používanie elektronických kalendárov.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2.

RezerváciaPrihláška

ECDL Base
Práca s webovými aplikáciami

(sylabus: Application Essentials, version 1.0), :M346

Zameraný na výber znalostí a zručností potrebných na prácu s najbežnejšími webovými kancelárskymi aplikáciami.
Venuje sa tvorbe a jednoduchým úpravám textových dokumentov, výpočtových tabuliek a prezentácií najmä v prostredí webového úložiska. Podporuje prácu odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Je to plne praktický modul, ktorý patrí medzi najmemej náročné a je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať: vykonávať bežné úlohy vo webových kancelárskych aplikáciách, rozumieť účelu rôznych aplikácií a pracovať s webovým úložiskom, pracovať s textom v textových dokumentoch, vkladať a upravovať objekty, tabuľky, pripravovať a tlačiť výstupy, pracovať s číslami a textom v tabuľkovom kalkulátore, manipulovať s údajmi v hárkoch, používať vzorce, vkladať grafy, pripravovať a tlačiť výstupy, vytvárať prezentáciu, vkladať text na snímky a formátovať ho, vkladať a upravovať objekty, používať jednoduché efekty pri automatickom prezentovaní, pripraviť a tlačiť výstupy. 

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2.

RezerváciaPrihláška

  • Vzdelávacia aktivita: vyučovacích hodín
  • Cena: € s DPH za kompletný kurz
  • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
  • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

RezerváciaPrihláškaKontakt

Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy