Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

ECDL Úvodný program

ponukaKurzy digitálnych zručnostíECDLECDL úvodný program

Moduly v Úvodnom programe

Moduly zaradené do skupiny ECDL Úvod pracujú s kľúčovými digitálnymi znalosťami a zručnosťami potrebnými na digitálne začlenenie prípadne na úvod do práce s textom, tabuľkami, prezentáciou. Všetky vyžadované znalosti a zručnosti sú prenositeľné. Tieto moduly sú určené pre začínajúceho používateľa počítača. Sú vhodné pre širokú verejnosť, osoby, ktoré túžia po digitálnom začlenení, starších ľudí a pod.

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly v Úvodnom programe

(Čo sa naučíte v konkrétnom module a čo sa bude požadovať na skúške)

ECDL Úvodný program
Digitálny občan, základy

(sylabus: Introduction eCitizen, version 1.0), :EC1

Ide o motivačný vzdelávací program, ktorý je zameraný na tzv. „digitálne začleňovanie“. Venuje sa riešeniu každodenných problémov a bežných životných situácií pomocou bezpečného využívania internetu. Modul je určený predovšetkým pre digitálne vylúčené osoby, teda pre tých, ktorí pociťujú obavy z používania počítača a z rôznych dôvodov sa mu doteraz radšej vyhýbali..

Absolvent by mal zvládať: používať pc a internet na riešenie bežných každodenných situácií a úloh, vytvárať a pracovať s jednoduchými textovými dokumentmi, bezpečne príjmať a odosielať elektronickú poštu, bezpečne vyhľadávať a prehliadať informácie na webových stránkach, vyhodnocovať dôveryhodnosť zdrojov informácií a uvedomovať si súvisiace riziká, vyplňovať webové formuláre a bezpečne využívať jednoduché služby internetu v oblasti nakupovania, cestovania, vzdelávania, trhu práce, zdravia, verejnej správy a pod.

Vstupné vedomosti: nevyžadujú sa

PrihláškaRezervácia

Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !

  • Vzdelávacia aktivita: vyučovacích hodín
  • Cena: € s DPH za kompletný kurz
  • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
  • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy