Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

ICDL / ECDL

ponukaKurzy digitálnych zručnostísystém ECDL

ZADARMO! Chcem kurz preplatiť prostredníctvom Úradu práce

Čo je to ECDL?

ECDL je systém na overenie a certifikáciu zručností práce s počítačom. Systém ICDL / ECDL je postavený na celosvetovo: jednotných sylaboch, ktoré určujú rozsah potrebných znalostí a zručností vo vybraných oblastiach, jednotnej metodike ako overiť, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje, jednotnej značke a dôslednej kontrole kvality testovania

Náročnosť a moduly:

ECDL Úvodný program – Digitálny občan

Úvodný program pracuje s kľúčovými digitálnymi znalosťami a zručnosťami potrebnými na digitálne začlenenie prípadne na úvod do práce s textom, tabuľkami, prezentáciou. Všetky vyžadované znalosti a zručnosti sú prenositeľné. Tieto moduly sú určené pre začínajúceho používateľa počítača. Sú vhodné pre širokú verejnosť, osoby, ktoré túžia po digitálnom začlenení, starších ľudí a pod.

ECDL Úvodný program obsahuje moduly:

Digitálny občan základy

ViacRezerváciaTel

ECDL Base

Moduly zaradené do skupiny Base pracujú s kľúčovými digitálnymi znalosťami a zručnosťami, ktoré sú potrebné pre všeobecnú digitálnu gramotnosť. Všetky vyžadované znalosti a zručnosti sú prenositeľné. Tieto moduly sú z hľadiska bežného používateľa PC mierne náročné. Sú vhodné pre širokú verejnosť, základné školy, stredné školy, pre realizáciu štátnej podpory v oblasti zamestnanosti.

ECDL Base moduly:

Práca s počítačom a správa súborov, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, Základy práce online

ViacRezerváciaTel

ECDL Standard

Moduly zaradené do skupiny Advanced pracujú s pokročilými digitálnymi znalosťami a zručnosťami, ktoré sú prenositeľné a sú potrebné na profesionálne ovládanie kancelárskych aplikácií. Pri niektorých špecializovaných odborných činnostiach sa moduly venujú aj príslušným kľúčovým odborným znalostiam.

ECDL Standard moduly:

Používanie databáz, Prezentácia, Práca s obrázkami a grafmi, Tvorba webových stránok, Bezpečnosť pri práci s IKT, Kybernetická bezpečnosť, Computing, Digitálny marketing

ViacRezerváciaTel

ECDL Advanced

Moduly zaradené do skupiny Advanced pracujú s pokročilými digitálnymi znalosťami a zručnosťami, ktoré sú prenositeľné a sú potrebné na profesionálne ovládanie kancelárskych aplikácií. Pri niektorých špecializovaných odborných činnostiach sa moduly venujú aj príslušným kľúčovým odborným znalostiam.

ECDL Advanced moduly:

Pokročilá práca s textom, Pokročilá práca s tabuľkami, Pokročilá práca s databázou, Pokročilá práca s prezentáciou, Modul Analýza a vizualizácia údajov

ViacRezerváciaTel

ICDL Insights

Cieľom programu Insights je porozumie najnovším digitálnym technológiám, hlavný dôraz kladie na vysvetlenie kľúčových pojmov z vybraných oblastí, ich vzťahov, prínosov a rizík danej technológie, vhodných oblastí nasadenia a výziev, ktoré treba riešiť pri ich zodpovednom nasadzovaní. Ide predovšetkým o vzdelávací program, ktorý je zakončený krátkou certifikačnou skúškou.

ECDL Insights moduly:

Cloudové technológie (Cloud Computing), Internet vecí (Internet of Things), Umelá inteligencia (Artificial Intelligence), Veľké dáta (Big Data), Technológia Blockchain (Blockchain), Industry 4.0  ICDL Foundation pripravuje.

ViacRezerváciaTel

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy