Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

Wow English pre deti MŠ

ponukajazykové kurzyMáte staršie dieťa? Ponúkame aj Wow English pre deti ZŠ

Wattsenglish – Wow English pre deti MŠ je britský koncept vzdelávania detí, založený na osvojovaní si cudzej reči prirodzenou cestou v bilingválnom prostredí. Ponúka ucelený vzdelávací program pre deti MŠ od 3 -6 rokov a ZŠ od 6-12 rokov.

Jedinečný koncept výučby pre deti, kombinujúci výučbu prostredníctvom prepracovanej metodiky a anglických alebo slovenských pedagógov hravou a zážitkovou formou.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Učí dieťa po anglicky prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu. Prostredníctvom metódy rozvíjame komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom.

​Základom je vytvorenie prirodzene bilingválneho „native“ prostredia na hodine, vďaka čomu sa deti 100% sústredia na jazyk a osvoja si ho úplne prirodzene. Metóda je prezentovaná cez „tvár“ Steva Wattsa, čo je kľúčová odlišnosť oproti iným konceptom a je založená na osvedčených výskumoch psycholingvistiky, že deti sa najrýchlejšie učia jazyk cez spojenie s konkrétnou osobou (tvárou).

Koncept je postavený na efektívnej forme výučby v prirodzenom prostredí detí. Pomocou hier, riekaniek, piesní a pohybových aktivít uvedieme Vaše dieťa ľahkou, nenásilnou a zážitkovou formou do sveta angličtiny. Pre deti je tento kurz ako stvorený. Ak ešte nemali kontakt s jazykom, naši lektori im ho prirodzene sprostredkujú. Ak už na jazykový kurz chodili, určite sa radi zapoja do hier a aktivít, vďaka ktorým sa naučia angličtinu používať pri komunikácii a budú prirodzene napredovať.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Charakteristika kurzu:
 • Výučbu vedie skúsený lektor.
 • Celý proces supervízuje špecializovaný metodik.
 • Výučba nadväzuje na školský vzdelávací program.
 • Vďaka prirodzenému bilingválnemu prostrediu deti prijímajú angličtinu úplne spontánne.
 • Vedenie hodín zážitkovou formou.
 • Precvičovanie konkrétneho učiva sa strieda s cielenými hrami a aktivitami.
 • Súčasťou výučby je aj interaktívna online zóna.
Ako vyzerá výučba?
 • Na hodinách lektor používa metodické postupy Wattsenglish.
 • Systematicky strieda rôzne aktivity.
 • Pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky.
 • Využíva princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie.
 • Súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu.
 • Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie).
 • Hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie.
Učebné materiály

Tvoria integrovanú súčasť konceptu Wattsenglish. Sú určené presne pre danú detskú kategóriu. Hlavným motívom je tvár zakladateľa metódy – Steva Wattsa. Materiály sú zostavené zahraničnými metodikmi a pedagógmi a overené dlhoročnou praxou. Súčasťou je CD s pesničkami a DVD s videonahrávkami. Dieťa je vďaka nim neustále v kontakte s jazykom a učí sa rýchlejšie a prirodzenejšie.

wow-wattsenglish-ucebne-materialy

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

 • Jazyk: angličtina
 • Výučba: prezenčne, online, skupinovo podľa veku a úrovne, individuálne
 • Určené pre: deti 4-6 rokov
 • Intenzita: 1x 60 minút týždenne
 • Cena: 159€ (+24€ študijné materiály) alebo postupne 89€ + 70€ (+24€ študijné materiály)
 • Prihláška: Prihlášku je potrebné vyplniť, podpísať, preskenovať alebo odfotiť a odoslať na jazyky.lm@gmail.com
 • Zatvoria škôlky? V prípade nepriaznivej situácie budeme pokračovať online formou. S online výučbou máme výborné skúsenosti.
Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem
Najbližší termín:

od 5.9. registrácia

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Referencie

  Podobné kurzy