Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Wow English pre deti ZŠ

ponukajazykové kurzyWow English pre deti ZŠ

Wow English pre deti ZŠ – Wattsenglish – je britský koncept vzdelávania detí, založený na osvojovaní si cudzej reči prirodzenou cestou v bilingválnom prostredí.​ Ponúka ucelený vzdelávací program pre deti od 3 do 11 rokov.

Niečo o metóde Wattsenglish

Učí dieťa po anglicky prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu. Prostredníctvom metódy rozvíjame komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom. Základom je vytvorenie prirodzene bilingválneho „native“ prostredia na hodine, vďaka čomu sa deti 100% sústredia na jazyk a osvoja si ho úplne prirodzene.Metóda je prezentovaná cez „tvár“ Steva Wattsa, čo je kľúčová odlišnosť oproti iným konceptom a je založená na osvedčených výskumoch psycholingvistiky, že deti sa najrýchlejšie učia jazyk cez spojenie s konkrétnou osobou (tvárou). Koncept je postavený na efektívnej forme výučby v prirodzenom prostredí detí.

Kurz je plný jednoduchých a zaujímavých príbehov, piesní, riekaniek, hier, dramatizácie a ďalších tvorivých aktivít. Rozvinieme u Vášho dieťaťa slovnú zásobu, jednoduché vetné konštrukcie a povzbudíme ho k aktívnemu jazykovému prejavu. Ide o jedinečný koncept výučby pre deti, kombinujúci výučbu prostredníctvom prepracovanej metodiky a anglických alebo slovenských pedagógov hravou a zážitkovou formou.

Nezáväzná rezervácia

Odlišnosti medzi metódou Wattsenglish a inými metódami
 • Úzka spolupráca so školou / škôlkou – úzko spolupracujeme s učiteľkami angličtiny.
 • Kurzy vedú kvalifikovaný lektori v spolupráci so slovenskými metodikmi a pedagógmi.
 • Výučba je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
 • Ministerstvo školstva ČR ju ako jedinú vydalo knižne a distribuuje ju do siete materských škôl.
 • Pre Wattsenglish je typická dlhodobosť vzdelávania. Nie sme jednorázový kurz. Sme koncept, ktorý na seba postupne nadväzuje.
 • Nesnažíme sa deti iba naučiť angličtinu, ale pripraviť ich na reálne životné situácie, odbúrať bariéru v komunikácii v cudzom jazyku.
 • Výučbové materiály s unikátnym prvkom – reálnou tvárou Steva Wattsa a interaktívnymi videami, ktoré prinášajú „native“ lektora do každej triedy.
 • Systém WattsEnglish vzdelávania je komplexný – nezahŕňa iba samotné hodiny, ale aj online výučbu, ktorá je obľúbená u detí.

Nezáväzná rezervácia

Najbližší termín:

január - jún 2021

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Referencie

  Podobné kurzy