Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Jazykové vzdelávanie pre firemných zákazníkov

ponukajazykové kurzyjazykové vzdelávanie pre firmy

Metodika výučby

Standard v súlade so spoločným európskym referenčným rámcom, odporúčame pri odbornom zameraní
Direct Method: metodika zameraná na získanie a zlepšenie komunikačných zručností.

Ponuka služieb

▪ vzdelávanie pre firemných klientov
▪ vzdelávanie pre individuálnych klientov
▪ jazykový audit

Jazykové portfólio – všeobecný jazyk:

angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština, slovenčina pre cudzincov

Jazykové portfólio – odborný jazyk:

Právna angličtina, Obchodná angličtina, Technická angličtina, Personálna angličtina, Hotelová angličtina,
Obchodná nemčina, Technická nemčina, Hotelová nemčina

Našim cieľom je naučiť študentov efektívne komunikovať v cudzom jazyku na svojom pracovisku, preto pri výučbe používame takzvaný komunikatívny prístup. Výučba je zameraná na vyvážený rozvoj všetkých štyroch jazykových zručností – počúvanie a čítanie s porozumením, písanie a hovorený prejav, na ktorý sa kladie najväčší dôraz. Počas hodiny lektori prenášajú aktivitu na samotných študentov, striedajú rôzne typy aktivít a vysvetľujú gramatické javy v konkrétnych situáciách. Pri výučbe používame moderné učebnice a autentické doplnkové materiály s dôrazom na zvolenú odbornú terminológiu ako aj finálny zámer, ktorý objednávateľ sleduje.

V prípade zámeru objednávateľa na zlepšenie komunikačných zručností s menším zameraním na gramatiku a písanie je vhodné vzdelávať metódou DME. Metóda prinesie: v pohode zvládať bežnú konverzáciu s cudzincom, zvýšiť si sebavedomie pri vyjadrovaní, zbaviť sa strachu z rozprávania, zvyknúť si na cudzí jazyk ako na materský jazyk,
učiť sa prirodzeným spôsobom – rozprávaním, okamžite využívať získané vedomosti v praxi. Viac o tejto metóde na tomto linku

Jazykové vzdelávanie prebieha vsúlade so Spoločným európskym referenčným rámcom odporúčaným pre výučbu jazykov, ktorý bol vydaný Radou Európy.

Disponujeme vysokokvalifikovanými lektormi, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti jazykového vzdelávania dospelých a vo svojej lektorsko-pedagogickej pôsobnosti využívajú moderné didaktické metódy výučby. Kvalita výučby je pravidelne monitorovaná.

Čo zahŕňa príprava a realizácia projektu jazykového vzdelávania?

úvodnú konzultáciu – špecifikácia potrieb a stanovenie cieľov vzdelávania, vstupné testovanie (cca 60 min. písomný test), vytvorenie skupín a plánu vzdelávania s pohľadom na definované ciele, výučba jazyka, priebežné testovanie progresu podľa uváženia lektora, záverečnú skúšku alebo test po ukončení výučbového cyklu a vyhodnotenie výučby v zmysle požiadavky objednávateľa, vystavenie príslušného dokladu o absolvovaní kurzu účastníkom v prípade požiadavky objednávateľa.

Nezáväzná rezervácia

 • Jazyk: angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština, slovenčina pre cudzincov
 • Výučba: prezenčne, online, skupinovo, individuálne
 • Určené pre: pre firmu
 • Intenzita a rozsah: Individuálny kurz: rozsah 1 až 2 x 50 min. týždenne, čas a deň podľa dohody. Rozsah jednotlivých kurzov: podľa finálneho zámeru, ktorý objednávateľ sleduje.
 • Cena všeobecného kurzu: 23€/hod – 1 účastník, 11€/hod/osoba – 2 účastníci, 8€/hod/osoba – 3 účastníci, 7€/hod/osoba- 4 účastníci, 5€/hod/osoba- 5 účastníci
 • Cena odborného kurzu: 46€/hod – 1 účastník, 22€/hod/osoba – 2 účastníci, 16€/hod/osoba – 3 účastníci, 14€/hod/osoba- 4 účastníci, 10€/hod/osoba- 5 účastníci
 • V cene je zahrnuté: vyučovací proces, učebné a doplnkové materiály pre lektorov, jazykový audit, návrh metodiky vzdelávacieho procesu, priebežné testovanie, testovanie na certifikát , vystavenie Certifikátu. Učebnice nie sú v cene kurzu.
 • Miesto školenia: v priestoroch objednávateľa
 • Prihláška: Prihlášku je potrebné vyplniť, podpísať, preskenovať alebo odfotiť a odoslať na jazyky.lm@gmail.com
 • ‭0948750077‬ (Liptovský Mikuláš), 0948683367 (Humenné), ‭0948750077‬ (Online)

Nezáväzná rezervácia

Najbližší termín:

1.štvrťrok 2024

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy