Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Metóda 5S

Školenie Metóda 5S je vhodné pre uzatvorené skupiny manažérov výroby, majstrov, teamleadrov a technikov. Realizuje sa prakticky priamo u klienta na vybranom pracovisku. Cieľom kurzu je zlepšiť organizáciu a usporiadanie pracoviska, odstrániť z neho nepotrebné predmety, eliminovať straty vyplývajúce zo zbytočného chodenia, hľadania materiálu, náradia a informácií.

Program:

  • Úvod do metodiky 5S
  • 9 druhov plytvaní
  • Vysvetlenie jednotlivých krokov 5S
  • Pilotná implementácia metódy na vybranom pracovisku
  • Vytvorenie systému overovania účinnosti 5S a prepojenie na motiváciu a systém neustáleho zlepšovania

Termín: podľa záujmu klientov
Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
Cena: dohodou
Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy