Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Metóda KAIZEN – Trvalé zlepšovanie

Naše školenie Metóda KAIZEN – Trvalé zlepšovanie je určené pre manažérov výrobných podnikov, spoločností poskytujúcich služby a pre priemyslových a procesných inžinierov. Je zamerané na metódy neustáleho zlepšovania procesov a pracovných postupov, zvyšovania kvality, znižovania počtu nepodarkov, úspory materiálu a času vedúce k znižovaniu nákladov. Metóda Kaizen má pôvod v Japonsku a podporuje silné zapojenie zamestnancov do optimalizácie.

Termín: podľa záujmu klientov

Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín

Cena: dohodou

Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák (PaedDr. Vladimír Ušák je konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.)

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy