Vyučuje sa v Humenné, Online

Prebiehajúce ročné zúčtovanie dane za 2019 a legislatívne zmeny 2020

ponukajazykové kurzyprebiehajúce ročné zúčtovanie dane za 2019 a legislatívne zmeny 2020

Program :

1) Problémy pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019
  • Povinnosti a termíny
  • Daňové tlačivá: potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, žiadosť o vykonanie RZD za rok 2019, ročné zúčtovanie preddavkov na daň, hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
  • Nezdaniteľné časti základu dane na: daňovníka, manžela/manželku, kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera
  • „ Milionárska daň “, nerovná daň
  • Daňový bonus: na vyživované dieťa – ročný daňový bonus, na zaplatené úroky
  • Špecifiká týkajúce sa: poberateľov dôchodkov, preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018
 • Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

2) Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020
  • Mzdové veličiny platné pre rok 2020
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.: odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
  • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti: nové tlačivá : Vyhlásenie … , Potvrdenia o príjme …, nezdaniteľná časť základu dane, príjmy oslobodené od dane, ubytovanie, vzdelávanie, lekárske preventívne prehliadky zamestnancov, príspevok na rekreáciu na prelome rokov a v roku 2020, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, doručovanie vybraných potvrdení elektronickými prostriedkami od: (zamestnanca zamestnávateľovi, od zamestnávateľa zamestnancovi), zaokrúhľovanie v rámci celého zákona, preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa u zamestnávateľa od 1.12.2019 (verejná služba, štátna služba, ostatní zamestnávatelia)
  • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2020: zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov, vek odchodu do dôchodku – tabuľky, dôchodkový strop
 • Zákonník práce: minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia od 1.1.2020, 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021, nárok na dovolenku v roku 2020 (dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019 a rok 2020, Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a iné )
Prezentácia: od 8.00 h
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu, ul. Kukorelliho v Humennom
Cena: 40 €
Lektor: Ing. Pavol KukučkaNajbližší termín:

11. február 2020

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy