Ruština pre mládež a dospelých

Direct Method


Čím je Direct Method tak výnimočná?

Základným prvkom metódy je "riadená" konverzácia. Študent je motivovaný hovoriť od prvej hodiny, naučené slovíčka a frázy ihneď podľa inštrukcií učiteľa opakuje a precvičuje. Udržuje sa tempo a dynamika hodín tak, aby študenti boli sústredení na 100%. Túto metódu s úspechom vyučujeme vo firmách aj pre jednotlivcov, ktorí sa za krátky čas potrebujú naučiť čo najefektívnejšie používať cudzí jazyk.
 

 
 
 
Mám záujem  
Čo metóda študentom prinesie?
 • v pohode zvládať bežnú konverzáciu s cudzincom
 • zvýšiť si sebavedomie pri vyjadrovaní
 • zbaviť sa strachu z rozprávania
 • zvyknúť si na cudzí jazyk ako na materský jazyk
 • učit sa prirodzeným zpôsobom – rozprávaním
 • okamžite využívať získané vedomosti v praxi
 
Zúčastnite sa ukážkovej hodiny zadarmo
U nás si vyskúšate:
 • Dynamické hodiny - Výučba má spád a hodina je pre vás motivujúca
 • Komunikácia - Lektor vás doslova vtiahne do diania a rýchlo stratíte bariéru rozprávať
 • Bilingválne prostredie - Simulujeme bilingválne prostredie a preto sa jazyk učíte úplne prirodzene
 • Entuziastickí lektori - Naši učitelia vytvoria motivujúce prostredie a zapoja vás do konverzácie
 • Rýchle výsledky - Hodiny vás budú baviť, vďaka čomu budete napredovať rýchlejšie
 • Individuálny kurz v cene 150 €, 10 vyučovacích hodín pre jednu osobu, pre dvoch v cene 170€, pre troch 190€, pre štyroch 210€
 • Skupinový kurz  od 5 do 8 študentov je cena 155€ / osobu na 40 vyučovacích hodín.  
Mám záujem  

Štandard kurzy

×Pre všetky vedomostné úrovne od začiatočníkov až po pokročilých A1, A2, B1
Kurzy všeobecnej ruštiny sú určené všetkým, ktorí sa chcú naučiť nielen aktívne rozprávať, písať, rozumieť hovorenému slovu, čítať s porozumením, ale aj myslieť v ruštine. Kurzy sú koncipované tak, aby systematicky rozvíjali všetky jazykové kompetencie u študentov. Študent si postupne buduje slovnú zásobu, zoznamuje sa s gramatickými javmi, pravidlami, výnimkami, ustálenými slovnými spojeniami, je povzbudzovaný k samostatnému  používaniu jazyka v ústnom a písomnom prejave.

Kurz prebieha 2×2 vyučovacie hodiny týždenne.
 
Termín: 
Vzdelávacia aktivita: 2x2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte