Mesto: Humenné, Poprad, Online

Agenda mzdovej účtovníčky po koronakríze

ponukaodborné semináreagenda mzdovej účtovníčky po koronakríze

Koronakríza pomaly končí, ale povinnosti a zmeny pribúdajú. Odborný seminár Agenda mzdovej účtovníčky po koronakríze Vás prevedie tými najpodstatnejšími.

Program:
 1. Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2019
 2. Suma životného minima platná od 1.7.2020
 3. Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2020
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • daňový bonus na vyživované deti
  • 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020,2021
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákonník práce č.311/2001 Z.z.
  • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, na manžela / manželku
  • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 4. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi :
  • dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
  • študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia
  • mzdové zvýhodnenie – za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok
 5. Zákonník práce
  • § 152a … Rekreácia zamestnancov
  • § 152b … Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
  • § 103 … Základná výmera dovolenky

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť pozvánku a prihlášku

Prehľad legislatívnych zmien počas pandémie koronavírusu:
 1. Novela Zákonníka práce
  • Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
  • § 250b
  • vykonávanie práce zo svojej domácnosti
  • rozvrhnutie pracovného času
  • dovolenka
  • ochrana zamestnanca
  • prekážky na strane zamestnávateľa
  • 60%, 80%, 100%
  • Výpočet miezd a platov v mesiacoch prvého polroka 2020
  • chyby vo výplatách počas obdobia koronavírusu a ako ich opraviť v najbližších výplatách
  • Nariadené karanténne opatrenie
  • Dovolenka, PN, OČR
 2. Najčastejšie otázky týkajúce sa Zákonníka práce
  • náhradné voľno
  • dovolenka – za rok 2020, dovolenka za predchádzajúce obdobie
  • skončenie pracovného pomeru
  • výpovedná doba
  • dohoda
  • odstupné a odchodné
 3. Novela zákona o sociálnom poistení
  • Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19
  • §293er až ex
 4. Novela zákona o zamestnanosti
  • Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19
  • §72al až an
 5. Novela zákona o cestovných náhradách
  • moratórium na úpravu stravného do 31.12.2021
Dátum a miesto konania:
 • Poprad: 24.6.2020 od 8:30 (registrácia 8:00), TATRA Hotel, Karpatská 7 (oproti autobusovej stanici)
 • Humenné: 29.6.2020 od 9.00 (registrácia 8:00), Mestský úrad, Kukorelliho 34 (Malá zasadačka MsÚ)
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka

Cena a platba:
 • Poplatok za jedného účastníka je 40 € ktorý je možné uhradiť v hotovosti na začiatku seminára, alebo bankovým prevodom na IBAN SK44 7500 0000 0040 2055 3321 s variabilným symbolom 2462020 pre Poprad a 2962020 pre Humenné alebo po vystavení faktúry.
 • Poplatok je stanovený v zmysle zák. 18/96 Z. z. § 3 ods. 1 o cenách. V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať avízom o zaplatení poplatku.
 • IČO: 45 743 894, DIČ: 2024 134 585
 • Neplatca DPH
 • Pozvánka slúži ako podklad k zúčtovaniu.

* Pre korektnú prípravu seminára prosíme zaslať záväznú prihlášku e-mailom na kurzy.pp@avtatry.sk pre Poprad resp. kurzy.he@avtatry.sk pre Humenné, alebo poštou na adresu: Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš do 22. júna 2020.

!!! Seminár sa uskutoční za dodržania všetkých hygienických pravidiel, doneste si prosím prekrytie nosa a úst.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť pozvánku a prihlášku

Najbližší termín:

24. a 29. júna

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy