Účtovník / Účtovníčka

Cieľ kurzu:

Realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku.

Cieľová skupina:

Akreditovaný kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.

Obsahová náplň kurzu:
 • realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku
 • vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
 • vystavovať účtovné doklady
 • účtovať bežné účtovné prípady firmy
 • viesť účtovnú a štatistickú agendu
 • ovládať techniku účtovnej uzávierky
 • zostavenie účtovnej uzávierky
 
Termín: štvrťročne
Vzdelávacia aktivita: podľa zvoleného modulu – 120, 80, 40 vyučovacích hodín
Cena: 936 € s DPH za kompletný kurz (možnosť preplatenia cez REPAS, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu do 30% v závislosti od počtu platiacich účastníkov)
Osvedčenie: Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Kurz je rekvalifikácia: ÁNO
Mám záujem

Kurz Účtovník / Účtovníčka sa skladá z troch modulov

Jednoduché účtovníctvo
 • 312.00 €

  za kurz
 • cena s DPH
 • 80 vyučovacích hodín
Podvojné účtovníctvo
 • 468.00 €

  za kurz
 • cena s DPH
 • 120 vyučovacích hodín
Mzdové účtovníctvo
 • 156.00 €

  za kurz
 • cena s DPH
 • 40 vyučovacích hodín