Nemčina pre deti

Nemčina pre malých školákov

Kurz je plný jednoduchých a zaujímavých príbehov, piesní, riekaniek, hier, dramatizácie a ďalších tvorivých aktivít. Rozvinieme u Vášho dieťaťa slovnú zásobu, jednoduché vetné konštrukcie a povzbudíme ho k aktívnemu jazykovému prejavu. Deti sú podľa veku a skúsenosti s nemčinou zaraďované do jedného z 3 vedomostných stupňov.

Kurz prebieha 2×1 vyučovaciu hodinu týždenne, alebo 1×2 vyučovacie hodiny týždenne.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: 2×1 vyučovaciu hodinu / týždeň, alebo 1×2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Nemčina pre veľkých školákov

Pomocou pútavých príbehov, zaujímavých článkov, piesní a množstva tvorivých aktivít postupne a rovnomerne rozvíjame u detí všetky jazykové kompetencie / ústny prejav, písomný prejav, počúvanie a čítanie s porozumením/. Povzbudzujeme deti k aktívnemu zapájaniu sa do procesu učenia sa.

Deti sú zaraďované do jedného zo 4 vedomostných stupňov na základe vstupného testu a rozhovoru.

Kurz prebieha 2×2 vyučovacie hodiny týždenne.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: 2×2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Individuálne kurzy

Sú určené deťom, ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu zapojiť do skupinového vyučovania. Program kurzu nastavíme presne podľa potrieb dieťaťa.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem