Taliančina pre mládež a dospelých

Štandard kurzy

×Pre vedomostné úrovne od začiatočníkov až po pokročilých A1, A2, B1
Kurzy všeobecnej taliančiny sú určené všetkým, ktorí sa chcú naučiť aktívne rozprávať, písať, rozumieť hovorenému slovu a čítať s porozumením.

Kurzy sú koncipované tak, aby systematicky rozvíjali všetky jazykové kompetencie u študentov. Študent si postupne buduje slovnú zásobu, zoznamuje sa s gramatickými javmi, pravidlami, výnimkami, ustálenými slovnými spojeniami, je povzbudzovaný k samostatnému rozprávaniu, k trénovaniu posluchov a aktívnemu písaniu a čítaniu.

Jednotlivé vedomostné úrovne na seba plynule nadväzujú.

Do jednotlivých stupňov zaraďujeme záujemcov na základe vstupného testu.

Kurz je vhodný aj pre tých, ktorí chcú pracovať v zahraničí.

Kurz prebieha 2×2 vyučovacie hodiny týždenne.
 
Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: 2x2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem