Firemné kurzy angličtiny

Naša ponuka vzdelávania zamestnancov vo firmách zahŕňa úvodnú bezplatnú  nezáväznú konzultáciu v termíne, ktorý Vám vyhovuje u nás, alebo vo Vašej spoločnosti. Na základe konzultácie zistíme Vaše potreby a navrhneme Vám formu a rozsah vzdelávania tak, aby dosiahnutie vzdelávacích cieľov bolo čo najefektívnejšie. Na základe dohody urobíme vstupný audit jazykových kompetencií zamestnancov zaradených do vzdelávania.
Následne na základe vstupných testov a pohovorov zaradíme zamestnancov do skupín a vytvoríme plán vzdelávania. Vzdelávanie priebežne monitorujeme. Kurz môže prebiehať priamo na pracovisku alebo v našich priestoroch a to formou skupinovej alebo individuálnej výučby.

Angličtina v praxi

Kurz všeobecnej angličtiny je zameraný na osvojenie si jazykových zručností, ktoré umožnia absolventom ústne aj písomne komunikovať v rôznych situáciach bežného pracovného života.

Kurz je modulovo koncipovaný a je vhodný pre všetky vedomostné úrovne /od začiatočníkov až po pokročilých – A1, A2, B1, B2/
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: podľa dohody s firmou
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Obchodná angličtina

Kurz je zameraný na  angličtinu v oblasti obchodu a marketingu.

Absolvent bude pripravený ústne aj písomne komunikovať v každodenných situáciach obchodnej spoločnosti /komunikácia s klientom, zahraničným partnerom, dodávateľom a pod./

Kurz je modulovo koncipovaný pre všetky vedomostné úrovne /od začiatočníkov až po pokročilých – A1, A2, B1, B2 /
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: po dohode
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Konverzačný kurz

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u klienta v komunikácii.

Klient si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na široký okruh tém z každodenného a pracovného života.

Kurz sa môže zamerať na témy vybrané klientom.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Obchodná angličtina ONE – ONE

Kurz všeobecnej obchodnej angličtiny pre manažérov, ktorí preferujú individuálnu výučbu.
 

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Kurz „Šitý na mieru“

Obsah kurzu sa prispôsobí požiadavkám klienta.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem