Odborné semináre

Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov …

Pozri

Novela zákona č.131/2010Z.z. o pohrebníctve a jej zavádzanie do praxe …

Pozri

Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a zmeny od 1.1.2020,…

Pozri